Privacy beleid Schildersbedrijf Vis B.V.

Dit privacy beleid van Schildersbedrijf Vis B.V. (rd. ‘wij’) legt uit waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, welke gegevens dit zijn en wat wij doen met de (persoons)gegevens die wij verzamelen. U kan te allen tijde contact opnemen met ons voor vragen over ons privacy beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schildersbedrijf Vis verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Geslacht
  • Naam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je verstrekt door bijvoorbeeld correspondentie en telefonisch contact
  • Adresgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens, louter voor de volgende doelen:

  • Het verzenden van offertes, facturen en eventueel een nieuwsbrief
  • Het analyseren jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van de aangeboden informatie af te stemmen op jouw voorkeuren
  • Indien je van onze dienstverlening gebruik maakt zullen wij jouw gegevens natuurlijk ook gebruiken voor deze dienstverlening. De dienstverlening die wij aan jou verlenen zal altijd blijken uit een opdrachtbevestiging.

Hoe lang we gegevens bewaren
Schildersbedrijf Vis B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 30 dagen indien u geen gebruik maakt van onze dienstverlening. Voor zover u gebruik maakt van onze dienstverlening zullen wij de noodzakelijke gegevens bewaren voor de periode van onze dienstverlening en daarna voor zolang dat wettelijk vereist is.

Delen met anderen
Schildersbedrijf Vis B.V. verkoopt (of overdracht op een andere manier) uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als wij die bij Schildersbedrijf Vis B.V. hebben. Schildersbedrijf Vis B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek
Wij gebruiken alleen functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kun zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@schildersbedrijfvis.nl. Schildersbedrijf Vis B.V. zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn door Schildersbedrijf Vis B.V. of er aanwijzingen zijn van misbruik van deze gegevens, neem dan contact op via info@schildersbedrijfvis.nl. Als wij mogelijk misbruik signaleren zullen wij hier direct gepaste maatregelen op nemen. Mochten er ondanks alle beveiligingsmaatregelen toch gegevens ter beschikking van derden komen of verloren gaan, dan zullen wij daar in overeenstemming met de wettelijke vereisten melding van maken.

© 2015 Schildersbedrijf Vis | Home - Algemene Voorwaarden - Disclaimer - Privacy beleid